تولید و اداری

کارخانه:
جاجرود ، خرمدشت ، خیابان پنجم شرقی ، پلاک 462
تلفن: 76213107
دفتر مرکزی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، سی متری دوم پلاک 310
تلفن : 77440554       فکس: 77186750

نمایشگاه ها

نمایشگاه شعبه خلیج فارس:
تهران ، یافت آباد شرقی ،بازار مبل خلیج فارس، طبقه بهترینها ، واحد 50
تلفن : 66675300

پست الکترونیکی

ایمیل اصلی شرکت: info@mobl-razavi.com
ایمیل شما ثبت شد.
به خبرنامه ما بپیوندید