ISO 10002

استاندارد بررسی و رسیدگی به شکایات مشتریان یکی از زیرساخت های اساسی است که مشتریان صنایع چوبی رضوی را از فرآیند بررسی و رسیدگی به نارضایتی هایشان آسوده خاطر میسازد و به آنها تعهد میدهد که در انجام وظایف خود سرسخت و پیگیر هستند

ISO 10004

یک عامل کلیدی در موفقیت صنایع چوبی رضوی رضایت مشتری از ما و محصول ما است. بنابراین، نظارت و سنجش رضایت مشتری ضروری است. اطلاعات بدست آمده از نظارت و سنجش رضایت مشتری باعث کشف فرصت ارتقا استراتژی، محصولات، و پروسه های سازمان می شود که توسط مشتریان ارزش گذاری شده و جزو اهداف سازمان هستند. و همین فرآیند باعث میشود تا ارتباط ما با مشتریانمان همیشگی باشد

ISO 9001:2008

در میان سیستم های مدیریتی مدرن ایزو 9001، سیستم های مدیریت کیفیت در دنیا در جایگاه برترین ها ایستاده است. این سیستم به شرکت ها اجازه می دهد تا روند ویژه ای را بمنظور برآورده کردن نیاز های مشتریان در سطح جهانی و با توجه به کیفیت استانداردها بکار گیرند.
میتوانیم با افتخار اعلام نماییم که ما اولین شرکت تولیدکننده مبلمان استیل در ایران هستیم که این گواهینامه را دریافت کرده ایم

تصویر گواهینامه

Multimedia

ایمیل شما ثبت شد.
به خبرنامه ما بپیوندید